Om Roland Jarl

Roland Jarl är en typisk samlare som började i unga år att samla på nästan allt. Han byggde upp ett museum som vid pandemin lades ned och blev en nätbutik www.globalwarmuseum.com där han visade Krig och konflikt. Han är född i Lysekil och tillbringade några år i Göteborg för studier och flyttade till Munkedal där han 1999 öppnade www.rolandsantikinvest.se på Munkeland men nu flyttat till Hensbacka herrgård. som ligger vid gamla E6 i en härlig 1700-tals miljö. Roland känner sig priviligierad att få arbeta med sin hobby och har nu utvecklat och förfinat både antikaffär samt att han nu startat upp nät försäljning.

Allting går i cykler säger han då det som var mycket säljbart för 20 år sedan idag övergått till något annat. Dessa sk. trender genomsyrar branschen och för att möta sina kunders önskemål så skall han under 2023 utveckla det till att bli 50% nät butik och resten via den öppna butiken. Han har en passion själv för Barocken och Empir men har även fått revidera genom att plocka in design från 1950 – 60-tal för att möta publikens nya behov. Det är ändock en renodlad antikaffär med betoning på samlarföremål samt att man kan inreda med det finaste från varje tidsperiod,